آزموده را آزمودن خطا ست

تبصره کابل ۲۷ میزان باختر
تحولات چهل سال گذشته مردم افغانستان را آبیده ساخته است٬ آنان از زشتی های گذشته زیاد آموخته اند و دنباله رو آنانی نخواهند شد که در بروز ناهنجاری های در افغانستان دخیل بوده اند.
مبصر آژانس باختر مینگارد؛ اخیر شماری از مقام های رژیم گذشته یک هسته سیاسی تازه را ایجاد کرده اند و به آن «حرکت ملی صلح و عدالت» نام گذاشته اند٬ جالب این است که این هسته مقر و پایگاه دایمی ندارد و اعضای آن بیشتر افرادی اند که در گوشه و کنار جهان تیت و پراگنده اند و از طریق فضای مجازی با هم گرد آمده و به اصطلاح درد دل کرده اند و برای خود راه و نشان تعین کرده اند و برای آینده خود را دل خوش ساخته اند.
اگر به گذشته و کار کرد اعضای جنبش خود ساخته « حرکت ملی صلح و عدالت» دقیق شویم تمامی آنان مهره های اند که کار کرد شان برای مردم واضح است٬ کسانی اند که با هیچ وارد نظام شدند مگر سرانجام سرمایه داران بزرگ شدند و امروز در با تاراج و چپاول که از بیت المال و دارایی های عامه کردند زندگی شاهانه دارند٬ مگر حرص و طمع قدرت را فراموش نکرده اند و برای آینده خود رویا سازی میکنند و برای رسیدن به چنین یک رویا آنهم دور از کشور و در چتر و نظارت سازمان های استخباراتی بیگانه به اصطلاح جنبش و جبهه میسازند و درد وطن سوزی شان را بیان میکنند و از حب وطن میگویند مگر زمانی که در قدرت بودند حب وطن را نمیدانستند و تنها منافع شخصی شان٬ گروهی و سمتی و قومی محراق توجه شان بوده است.
حالا که بار دیگر سوز وطن٬ درد و حب وطن را بیاد آورده اند باز هم از دید رقابتی و گروهی شان کوتاه نیامده اند٬ اکثری کسانی که در جنبش خود ساخته « حرکت ملی صلح و عدالت» حضور دارند کسانی اند که با اعضای به اصطلاح جبهه مقاومت ملی دید رقابتی و کین توزانه دارند و همچنان یکدیگر را نشانه میگیرند.
آنانی که دست به ایجاد جنبش و یا جبهه زده اند چهره های شناخته شده برای مردم افغانستان اند کسانی اند که در حکومت پشین منصب و مقام داشتند٬ همان حکومت که مفسد ترین حکومت در جهان بود و همین آقایون شکل دهنده همان نظام مفسد بودند.
آنچه را که این آقایون شعار میدهند و یا قماش آنان در هسته های دیگر سیاسی زمزمه میگویند درد وطن نیست٬ درد منافع از دست رفته است٬ درد ذلتی است که اکنون گریبانگیر آنان شده است.
شاید در میان آن مامورین نظام سابق٬ باشند کسانی که درد وطن داشته اند و هنوز هم خیال خدمت به مردم را داشته باشند٬ امارت اسلامی مانع کار چنین اشخاص نمیشود٬ برای بازگشت با عزت آنان و ادامه خدمت برای وطن٬ کمیسیون تماس با شخصیت ها را ایجاد کرده است و این کمیسیون توانسته دهها تن از مامورین نظام سابق را به کشور عودت دهد و از آنان استقبال کند.
اگر حس و انگیزه خدمت نزد اعضای « حرکت ملی صلح و عدالت» و یا جریان دیگر وجود دارد٬ امارت اسلامی در چوکات کمیسیون تماس از ٖآنان استقبال خواهد کرد و برای خدمت شان در داخل کشور زمینه سازی میکند٬ در وجود چنین یک روحیه ماجراجویی نیاز نیست.
آنانی در بیرون از کشور و در چتر حمایت سازمان های استخباراتیبرای خود جنبش و جبهه یی میسازند باید درک کنند که زمان تحمیل خواست ها بر مردم سپری شده است و مردم با چهره های که کار شان در بیست سال گذشته جز زشتی و ناهنجاری ارمغانی دیگری به مردم نداشته است علاقه ندارند این چهره ها دیگری خریداری در میان مردم ندارند و دیگر اعتباری ۤبه آنانی نیست زیرا آزموده را آزمودن خطا ست و مردم دیگر خطا نمیکنند. تحلیل سیاسی


Source link

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*