«حکومت سرپرست، جامعۀ جهانی و نهادهای حامی خبرنگاران، خبرنگاران زن در افغانستان را حمایت کنند»

کابل (پژواک، ۲۰ عقرب ۱۴۰۱): برخی خبرنگاران زن در کشور، از کاهش برخی مشکلات در عرصۀ کاری شان نسبت به یک سال قبل سخن می‌زنند اما می‌گویند، هنوز هم شماری از آنان از معاش کم، عدم دریافت به موقع آن و برخی محدودیت‌ها در عرصۀ کاری شان رنج می‌برند.

آژانس خبری پژواک، با چندین خبرنگار زن در مرکز و ولایت‌های کشور مصاحبه‌های را انجام داده که آنان می‌گویند، پس از تحول سیاسی در ۲۴ اسد سال پار، در عرصۀ خبرنگاری با مشکلاتی چون عدم دسترسی به اطلاعات، از دست دادن وظیفه، عدم دریافت معاش به موقع، برخورد خشونت آمیز برخی نظامیان با خبرنگاران و وضع محدودیت‌ها از سوی حکومت مواجه شدند.

یک خانمی که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر گردد، در یکی از رادیو‌ها درشهر کابل به حیث مدیر مسئوول ایفای وظیفه می‌کند، به پژواک گفت، پس از سقوط نظام سیاسی در ۲۴ اسد سال گذشته، تمام عرصه‌های کاری به شمول کار در رسانه، برای زنان محدود گردید؛ برخی خانم‌های خبرنگار کار شان را از دست دادند، شماری با مشکل معاش و برخی هم با چالش‌های دیگری مواجه شدند.

وی افزود، وقتی که نظام پیشین سقوط کرد، سخن‌گویان همه تغییر کردند، سخن‌گویان برخورد مسلکی با مطبوعات نداشتند، با خبرنگاران زن اصلا برخورد خوب نمی‌کردند، در برخی موارد خبرنگاران زن با خشونت نیز مواجه می‌شدند.

اما به گفتۀ او، با گذشت یک‌سال دسترسی به اطلاعات در بیشتر ادارات بهتر شده، سخن‌گویان در بیشتر ادارات با خبرنگاران مسلکی‌تر برخورد می‌کنند اما در برخی ادارات هنوز هم این چنین مشکل پا برجاست.

موصوف مشکل مالی در رسانه‌ها را از چالش عمده خوانده و می‌گوید که رسانۀ آنها نیز از این امر مستثنی نیست و به همین دلیل، معاش کارکنان شان کاهش یافته و یا هم برخی کارمندان شان به ویژه زنان را در مرکز و برخی ولایات کشور از دست داده‌اند.

او خواستار حمایت خبرنگاران از سوی نهاد‌های حامی رسانه‌ها شد و افزود، خبرنگاران در شرایط فعلی مورد حمایت قرار نمی‌گیرند، در برخی حالات خبرنگاران قبل از تکمیل شدن مدت کاری طبق قرارداد، از کار منفک می‌شوند یا هم معاش شان اجرا نمی‌گردد.

در همین حال، یاسمین صافی گزارشگر و گویندۀ تلویزیون شمشاد می‌گوید، با تغییر نظام سیاسی خبرنگاران به ویژه زنان و دختران با مشکلات زیاد مواجه شدند؛ برای شان محدودیت‌های وضع گردید و در برخی موارد نظامیان با خانم‌های خبرنگار برخورد خوبی نداشتند ولی اخیرا مشکلات آنان تا حدی کم شده‌است.

وی اجباری شدن پوشیدن ماسک توسط مجریان زن در تلویزیون‌ها را کار دشوار خوانده، افزود، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی با حجاب مشکلی ندارند اما ماسک چیزی است که شامل حجاب نمی‌شود و گوینده‌گان زن را با مشکل مواجه می‌سازد.

منبع، دسترسی به اطلاعات را چالش دیگر عنوان کرد و گفت که در اوایل امارت اسلامی این مشکل بسیار زیاد بود، ولی اکنون تاحدی این مشکلات کاهش یافته اما کاملا رفع نشده است.

موصوف علاوه کرد، به دلیل کمبود بودجه، کار و فعالیت برخی رسانه‌ها توقف کرده و تعداد از خبرنگاران از مسلک شان دور مانده، همچنان تعدای دیگر به خارج از کشور پناهنده شدند.

همچنان مینه حبیب گزارشگر و مسئوول «خبرگزاری رویدادها نیوز» می‌گوید، پس از تحول سیاسی در ۲۴ اسد سال گذشته، خبرنگاران با مشکلات بسیار زیاد مواجه شدند، ولی با گذشت یک سال این مشکلات تاحدی حل گردیده است ولی برخی آن پا برجاست.

وی مشکلات مالی در رسانه‌ها را از عمده ترین چالش عنوان کرده، گفت: «نهادهای مدافع  ژورنالیستان در راستای حمایت مالی رسانه‌ها و ژورنالستان را کمک نکرده اند؛ در صورتی‌که به مشکلات اقتصادی خبرنگاران از سوی جامعۀ جهانی توجه نشود، ضربۀ بزرگی به آزادی بیان وارد خواهد شد.»

او برخورد خشونت‌آمیز با خبرنگاران از سوی نظامیان مربوط امارت اسلامی را از چالشی خواند که در اوایل سقوط نظام پیشین، بسیار زیاد وجود داشت اما اکنون به گونۀ قابل ملاحظه کاهش یافته‌است.

مینا که برای رسانۀ خود، خودش خبر تهیه می‌کند، گفت که سال گذشته، در جریان تهیۀ یک گزارش از جریان مظاهرۀ خانم‌ها در شهر کابل، نظامیان با وی برخورد خشن انجام داده و کمره اش را شکستانده بودند.

موصوف از مسئوولان امارت می‌خواهد که برای نظامیان شان توصیه کنند تا در برابر خبرنگاران از خشونت کار گرفته نشود.

وی علاوه کرد: «با گذشت زمان رویۀ مسئوولین امارت اسلامی با خبرنگاران درحال خوب شدن است و اطلاعات را به اسرع وقت به دسترس خبرنگاران قرار می‌دهند، اما شماری از مسئوولین ادارت حکومتی برای پوشش خبری در کنفرانس‌های مطبوعاتی برای خبرنگاران زن اجازۀ ورود را نمی‌دهند.»

یک خبرنگار در ولایت هرات که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر گردد، می‌گوید، پس از سقوط نظام سیاسی پیشین، برای زنان خبرنگار محدودیت‌های وضع گردید که قابل نگرانی اند و هنوز هم برخی محدودیت‌ها پا برجا اند.

وی گفت که در اوایل به قدرت رسیدن امارت اسلامی، برای خبرنگاران زن اجازۀ اشتراک در برنامه‌های خبری داده نمی‌شد، اما اکنون وضعیت چنین نیست و آنها مانند مردان می‌توانند، در اکثر برنامه‌های خبری اشتراک کنند.

شرافت نبی‌زاده یک تن از خبرنگاران در رادیو تلویزیون غزل ولایت جوزجان که پس از تحول کارش را از دست داده می‌گوید که باید نهادهای حامی رسانه‌ها و حکومت در جستجوی این باشند که برای خبرنگاران بیکار زمینه کار مساعد گردد.

وی گفت، به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی به مشکل روحی و روانی دچار شده و حتی یکبار اقدام به خودکشی نیز کرده بود.

وی می‌گوید، جامعۀ جهانی، حکومت و نهادهای حامی رسانه‌ها برای خبرنگاران زن زمینۀ کار را مساعد سازند.

همچنان یک خانم دیگری که قبلا در ولایت غزنی در یکی از رسانه‌ها کار می‌کرد اما پس از سقوط نظام پیشین، کارش را از دست داده، می‌گوید که پس از سقوط نظام پیشین به دلیل این که برخی محدودیت‌ها وضع گردید، برخورد مسلکی با خبرنگاران نمی‌شد، کارش را ترک کرد و خانه‌نشین شد، اما اکنون مشکلات اقتصادی دامنگیرش شده‌است.

وی که با یک پدر ریش‌سفیدش مسئوولیت تامین نفقۀ خانواده ۱۲ نفرشان شان می‌باشند، اظهار امیدواری کرد که به مشکل اقتصادی رسانه‌ها رسیده‌گی شود و برای خبرنگاران که کار شان را از دست داده اند، زمینۀ کار مساعد گردد.

حجت‌الله مجددی رئیس اتحادیۀ ژورنالیستان آزاد افغانستان به آژانس خبری پژواک گفت، در هر زمانی که یک نظام سقوط می‌کند و یک نظام دیگر روی کار می‌شود، واضح است که پیامد‌های مثبت ومنفی را می‌داشته باشد و برخی مشکلات به میان می‌آید.

وی افزود: «در اوایل حکومت امارت اسلامی بازداشت‌ها ولت کوب خبرنگاران زیاد بود، دسترسی به اطلاعات محدود به دو، سه سخنگوی  حکومت می‌شد و مشکل اقتصادی نیز مشکلی دیگر بود که رسانه‌ها با ان مواجه گردیده بود.»

موصوف تصریح کرد، از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی، تا اکنون ازمیان ۵۵۰ رسانۀ فعال در افغانستان، فعالیت ۲۲۵ آن متوقف شده است و ازمیان حدود ۱۲ هزار خبرنگار و کارمند رسانه‌ای، هشت هزار خبرنگار و کارمند کارهای شان را از دست داده اند، که بیش از دوهزار تن آن را زنان تشکیل می‌دهند.

وی گفت که بیش از ۱۴۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران که شامل بازداشت موقت، طولانی، تحقیر وتوهین خبرنگاران است به ثبت رسیده است، اما پس از ایجاد کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌یی بازداشت‌ها وخشونت‌ها علیه خبرنگاران کاهش یافته‌است.

او ضمن اظهار خرسندی، افزود: « آنچه که وضیعت خبرنگاران را نسبت به ۲۰ سال قبل متفاوت نشان می‌دهد، این‌ست که در طول یک سال هیچ خبرنگار درجریان کار رسانه‌یی جان خود را از دست نه داده است و امیدوارم روزهای بعدی و ماه‌های بعدی، سال‌های بعدی اوقات خوشی برای خبرنگاران باشد که نه مورد خشونت قرار گیرد، نه بازداشت شوند ونه با دیگر مشکلی مواجه شوند.»

 وی علاوه کرد، با روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان برای دسترسی به اطلاعات دراوایل سه تن از سخنگویان به تمام رسانه‌ها اطلاع رسانی می‌کرد و پس از آن ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ در ولایت کشور موظف به ارایه اطلاعات به رسانه‌ها شدند.

مجددی در ادامۀ سخنانش گفت، اما با گذشت سه ماه برای این‌که به رسانه‌ها پاسخگوی باشند، سخنگویان ادارات مرکزی فعال شد، ورکشاپ آموزشی را سپری کردند و توانستند در عرصۀ اطلاع رسانی سهم فعال و به دسترس خبرنگاران قرار گیرند.

او گفت، در ولایت‌ها همکاری ادارات نیز با رسا‌نه‌ها خوبتر شده؛ در ولایت‌ها طوری بود که یک خبرنگار مجبور بود قبل از تهیۀ گزارش باید سوژه را با ریاست اطلاعات و فرهنگ شریک ساخته و اجازه می‌گرفت تا گزارش را تهیه کند.

به گفتۀ منبع، برنامه‌های آموزشی برای سخنگویان ادامه دارد تا مشکل دسترسی به اطلاعات بیشتر حل گردد.

همچنان عبدالقدیر ویار مسوول بخش تحقیق کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغان گفت، با خبرنگاران که بیکار شدند و مشکلات اقتصادی دارند، کمک‌های نقدی صورت گرفته و در نظر دارند تا کمک‌های بین‌المللی برای خبرنگاران و رسانه را جلب کند.

به گفتۀ وی ، کمک‌ها از سوی کمیتۀ مصونیت برای خبرنگاران صورت گرفته، برای حل مشکلات خبرنگاران زن گروه دادخواهی ایجاد شده و برای حل مشکلات آنان با مسئوولان حکومت، گفتگوهای را انجام داده اند.

در همین حال، انعام‌الله سمنگانی رییس مرکز رسانه‌های حکومت، قبلا در نشست‌های جداگانه با خبرنگاران در مورد مشکلات موجود سر راه خبرنگاران صحبت‌های را انجام داده و گفته است که حکومت سرپرست برای حل مشکلات خبرنگاران تلاش‌های را انجام می‌دهد.

بازدیدها: 16


Source link

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*